പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

14 May 2011

1186-ലെ ദ്വിതീയ പൊതുയോഗം

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വം യോഗാംഗങ്ങളുടെ ദ്വിതീയ പൊതുയോഗം 1186 എടവം 8 ആം തീയതി (2011 മെയ് 22) ഞായറാഴ്ച പകൽ 2:30ന് ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ വെച്ച് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഊരാടിൽ ശ്രീകാന്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്നതാണ്‌. കാര്യപരിപാടി താഴെ ചേർക്കുന്നു.
  1. ദേവീ പ്രാർത്ഥന
  2. അനുശോചനം
  3. ഉപക്രമം
  4. മുൻപൊതുയോഗനടപടികൾ വായിച്ച് റെക്കാർഡാക്കൽ
  5. ഉപധനാഭ്യർത്ഥന
  6. 1186-ലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഓഡിറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
  7. പലവക
  8. ഉപസംഹാരം
  9. കൃതജ്ഞത

No comments:

Post a Comment

ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ m.thampy@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.