പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

8 January 2018

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2018

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2018 ഫെബ്രുവരി 15 (1193 കുഭം 3) വ്യാഴാഴ്ച കൊടികയറി 2018 ഫെബ്രുവരി 19 (1193 കുംഭം 7) തിങ്കളാഴ്ച താലപ്പൊലി മഹോത്സവവും, 2018 ഫെബ്രുവരി 22 (1193 കുംഭം 10) വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറാട്ടും വൈകീട്ട് തൂക്കവും ഉൾപ്പടെ പതിവനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളോടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിനു പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിയുടെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

28 August 2017

സ്വാമി ഉദിത ചൈതന്യയുടെ ഭാഗവത സപ്താഹം

സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ നയിക്കുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിനിൽ പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് 2017 സെപ്തംബർ 22 മുതൽ 29 വരെ നടത്തുന്നു. ഈ മഹദ് യജ്ഞത്തിന്റെ വിജയത്തിനു എല്ലാവരുടേയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ആഘോഷങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ പൂജാവിധികൾ എന്നിവ അറിയാനായി പോസ്റ്റ് വയിക്കുക / സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക്. 

20 January 2017

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2017

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നോട്ടിസിന്റെ പകർപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. താലപ്പൊലി മഹോത്സവം പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി നടക്കാൻ എല്ലാവരുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.