പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

11 December 2011

ദേശവിളക്ക്

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ അയ്യപ്പസേവാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദേശവിളക്ക് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമൈതാനിയിൽ വെച്ച് 1187 ധനുമാസം 1 (2011 ഡിസംബർ 17) ശനിയാഴ്ച താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അനുസരിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടേയും സാന്നിദ്ധ്യ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ഇവിടെവെച്ച് കെട്ടുനിറയ്ക്കുന്നതിനും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാ.

കാര്യപരിപാടികൾ

17/12/2011 ശനി 
പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കുഴുപ്പിള്ളി മഹാദേവക്ഷേത്രം, കുഴുപ്പിള്ളി ബാലകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ചെറുവയ്പ്പ് ചെമ്പൂഴി ശ്രീധർമ്മശാസ്താക്ഷേത്രം, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ.

വൈകീട്ട് 6.45ന്:  പകിട്ടാർന്ന ദീപാരാധന, കരിമരുന്നു പ്രയോഗം
                              തുടർന്ന് ഗംഭീര ശാസ്താം‌പാട്ട്.
                              അവതരണം ശ്രീ രാജഗോപാൽ തച്ചപ്പിള്ളി & പാർട്ടി, എളങ്കുന്നപ്പുഴ
                              പ്രസാദ‌ഊട്ട്
രാത്രി 12ന്:          കുഴുപ്പിള്ളി മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എതിരേല്‍പ്പ്