പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

19 January 2015

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം - 2015

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ 2015-ലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി മാസം 17ന് കൊടികയറ്റത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 24ന് വൈകീട്ട് തൂക്കത്തോടെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം സമാപിക്കും. പ്രധാന ആകർഷകമായ താലപ്പൊലി ഫെബുവരി 21 ശനിയാഴ്ചയാണ്. താലപ്പൊലിയുടെ ചടങ്ങുകൾ, പങ്കെടുക്കുന്ന മേളം കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ആനകൾ, താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം വിജയമാക്കുന്നതിന് എല്ലാവരുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

ഈ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ m.thampy@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.