പ്രസ്താവന

സത്യപ്രസ്താവന: പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യമം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇത് പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗതിക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ, പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതി ദേവസ്വത്തിന്റേയോ ഔദ്യോഗീകസംരംഭം അല്ലെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗീക വെബ്‌സൈറ്റ് www.pbtemple.org എന്നതാണ്.

Declaration: This blog is a personal venture to share matters related to Pallathamkulangare Bahagavathi Temple with those who are connected to the temple and living at various places. This is not an official web site of temple or temple administration. The official web site of temple is www.pbtemple.org.

28 February 2012

കുംഭ ഭരണി ആൾതൂക്കം

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് (28/02/2012) വൈകീട്ട് ക്ഷേത്രമൈതാനിയിൽ നടന്ന ആൾതൂക്കം.


കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക www.youtube.com/MTHAMPY

26 February 2012

താലപ്പൊലി മഹോത്സവം 2012

പള്ളത്താംകുളങ്ങരെ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ചേർക്കുന്നു.


രാവിലെ കാഴ്ചശീവേലിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചെണ്ടമേളം പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ നയിക്കുന്നു.


പകല്‍പ്പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന് പഞ്ചവാദ്യം


കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കുക www.youtube.com/MTHAMPY